Ladislav Šošterić
Površina
1981.
ulje, platno
1210 x 1050 mm
MMSU-1351