Zvonimir Pliskovac
Plakat za izložbu Zvonimir Pliskovac: Plakati 1975.-1981.
1981.
sitotisak, papir
975 x 680 mm
MMSU-2351