Ivan Kožarić
Iz ciklusa Tragična linija
1971.-1990.
šivanje, platno
1390 x 1600 mm
MMSU-5446