Marina Banić Zrinšćak
Iz ciklusa Mediteranski oltari
Oltar za Selmu (Rođendanski oltar)
1990.
kolaž, bojenje, novinski papir, drvo
910 x 910 mm
MMSU-2480