Greg Colson
Riverfront Stadium
(Stadion Riverfront)
1990.
olovka, akvarel, papir
570 x 380 mm
MMSU-1672
Greg Colson, umjetnik iz Los Angelesa, nastoji razbiti vizualne običaje, kako bi gledateljevu pažnju usredotočio na stvari i odnose koje je ranije predviđao. U svom radu umjetnik stavlja podjednako naglasak na elemente koji se pojavljuju slučajno, kao i na one koje ugrađuju namjerno. Na primjer, mrlje boje, ugrebotine, udarci na nađenim objektima koje koristi, podjednako su uočljivi kao i slike dodane na površinama. K tome, ostavlja nejasnim odnos između konstrukcije kreiranih od nađenih objekata i njihovih potpornih struktura. Gledatelj obično ne primjećuje potpornu strukturu pri sagledavanju djela, iako joj Colson daje jednaku važnost kao i samoj konstrukciji.
Uspostavljanjem ravnoteže između elemenata slike, površine i potpore, Colson razbija tradicionalnu kompozicijsku hijerarhiju. Gledatelj, nesiguran od čega je zapravo djelo sačinjeno, shvaća ga kao cjelinu svih tih elemenata.
*

*Bonnie Clearwater, iz kataloga 12. međunarodni biennale crteža 1990. - Skulptorski crtež, Moderna galerija, Rijeka, 1990.