Dušan Džamonja
Skulptura ALP - II
1974.
aluminij, poliester, kamen
680 x 560 x 580 mm
MMSU-1218
Dušan Džamonja (Strumica, 1928. – Zagreb, 2009.) pripada istaknutim autorima poslijeratne skulpture, spomeničke i javne plastike. Njegov proboj označava nastup na Venecijanskom bijenalu 1960., kada je nominiran za Grand Prix bijenala. Opus razvija od pedesetih na temeljima modernističke koncepcije autonomnih oblika i apstraktnog jezika, a istraživanje prostora u skulpturi ostaje dominanta njegova rada. Obogaćujući vokabular kiparskih tehnologija, posvećuje se eksperimentiranju s metalnim sirovinama, često rabeći tvornički proizvedene elemente poput čavala ili lanaca.

ALP-II u uvećanom je formatu izvedena kao skulptura na otvorenom u Džamonjinu atelijeru u Vrsaru. Izgrađena je kao sferoidni oblik gotovo slikarske površine, rešetkasto nanizanih, istovjetnih elemenata, postavljenih s minimalnim razmacima između komponenti. Elipsoidni volumen konstruiran je s pomakom, tako da se polukugle točno ne poklapaju, nego na obje bočne strane otkrivaju svoje unutarnje gradivno tkivo, različito od vanjske teksture. Takvim izmicanjem ostvaruje dinamičku ravnotežu, pokrenutost površine i same mase, dok šupljikavost metalnog plašta i kontrasti među površinama produbljuju dojam uslojenosti prostora i intenzitet svjetlosnih podražaja.

(K.O.)