Dragica Čadež
Sjedeći pas
1984.-1985.
tesanje, drvo
240 x 460 x 420 mm
MMSU-1421
Dragica Čadež (Ljubljana, 1940.) diplomirala je kiparstvo na ljubljanskoj Akademiji likovnih umjetnosti 1963. u klasi profesora Borisa Kaline. Godine 1982. je postala prva kiparica docentica u Sloveniji. Predavala je na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani i Pedagoškom fakultetu u Mariboru, a 2006. je pokrenula sekciju keramike pri Udruženju društava slovenskih likovnih umjetnika.
Najradije radi u drvu, kojem pridjeva simboličke vrijednosti poput svetog, neposrednog, toplog ili čovječnog. Na početku karijere zamjetljiva je pažljiva, glađa obrada drva, modularnost te ritmičnost. Kasnije njene drvene strukture i skulpture ostaju površinski manje obrađene, izbrazdane, mišljeno surovije, često i zbog korištenja manje finih alata poput sjekire ili motorne pile.

Skulptura Sjedeći pas, motivom se i kompozicijom, no ne i dimenzijama, nadovezuje na ciklus Asocijacije na Pompeje nastao 1985. nakon umjetničina posjeta povijesnom lokalitetu očuvanom erupcijom. Sastavljeni od pretežno valjkastih oblika spojenih željeznih vijcima, psi su prikazani u različitim sjedećim i ležećim položajima te balansiraju na granici između apstrakcije i figuracije. U odnosu na skulpture iz ciklusa, Sjedeći pas sitnijih je dimenzija, što iziskuje i drugačiji pristup obradi površine. Nestankom sirovosti obrade, skulptura gubi nešto od tragičnosti i arhaičnosti koju ciklus Asocijacije na Pompeje sadržajno i oblikovno utjelovljuje, te zadobiva donekle humornu notu. Iako smanjenih razmjera, Sjedeći pas zadržava ideju pokretljivosti: onu inherentnu skulpturi ostvarenu spajanjem vijcima koji omogućuju ili barem sugeriraju promjenjivost položaja drvenih sastavnica. Mijenjanjem gledišta odista se stvara i rastvara figura psa, sastavljena od srednjeg križnog dijela u kojem krakovi postaju uzdignute uši, a na njega pričvršćeni dijelovi predstavljaju rep i noge. Moderna galerija (danas MMSU) otkupila je ovu skulpturu nakon 7. jugoslavenskog bienalea male plastike (Murska Sobota, 1985.), na kojima je Čadež redovito izlagala. Osim toga, od 1966. do 1975. Čadež je sudjelovala na četiri uzastopna Biennalea mladih umjetnika u organizaciji Moderne galerije, a na posljednjem od njih, 8. biennalu, primila je nagradu Fonda Moše Pijade.

(K. G.)