Đanino Božić
Purgatorio
(Čistilište)
1989.
lakirana boja, ulje, patiniranje, lim
1480 x 1410 mm
MMSU-1649