Dragana Aleksić, Tanja Golić, Letricija Linardić, Goranka Supin
Hoc Lapidis Ictu Percussus Fuit Crucifixsus - 1296.
1998.
duboki tisak, papir
500 x 355 mm
MMSU-1986 (1-12)

Izdavač: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Rijeka
Tisak: Kalkografski atelje, Sušak
Grafička mapa Hoc Lapidis Ictu Percussus Fuit Crucifixsus - 1296. sadrži dvanaest listova numeriranih i potpisanih olovkom ispod otiska, jedan list s pjesmama Kreše Kovačićeka, te jedan list s tekstom Branka Fučića na hrvatskom jeziku.
Tiskano je deset mapa označenih od E. A. I/X do E. A. X/X.