Stojan Ćelić
Vij
(Vrtlog)
1975.
tuš-pero, papir
695 x 1040 mm
MMSU-1236

Grand Prix, 5. međunarodna izložba originalnog crteža, Rijeka, 1976.