Viktor Hreljanović
Detalj pramca
1973.
želatinski srebro tisak, baritni papir
405 x 305 mm
MMSU-5430