Viktor Hreljanović
Po sizu
1990.
želatinski srebro tisak, baritni papir
295 x 395 mm
MMSU-5412