Sunčanica Tuk
Bez naziva (1, 2, 3, 4)
1988.
tempera, pakpapir (kaširan na ivericu)
1900 x 1920 mm
MMSU-5052 (1-4)