Sanjin Kunić
Poster za izložbu Biennale Kvadrilaterale 2: Heroj kulture
2007.
ofset, papir
980 x 680 mm
MMSU-4754

Izdavač: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Fotograf: Mio Vesović/MO, Mani Gotovac, 2007.