Slava Raškaj

Mrtva priroda (Servis za čaj)
1899.
akvarel, papir
156 x 225 mm
MMSU-435-11

Cvijeće (Čuvarkuće)
1899.
akvarel, papir
156 x 225 mm
MMSU-435-11