Josip Diminić
Na gredi
1984.
kamenina
450 x 860 x 610 mm
MMSU-1472

Na neobičnom tijelu ove 'ptice' najprije se ističu stilizirani rep i glava. Izbijaju iz ovećeg središnjeg elementa koji nalikuje na gredu, a simbolizira krila, masivna i otežala. Skulptura je fiksirana na crno drveno postolje u formi istanjenog kvadra. Smećkaste je boje, s površinom prekrivenom valovitim uzorkom koji aludira na pernato oplošje. Na gredi pripada Diminićevim radovima koji od osamdesetih godina kao čest motiv imaju pticu, u mahom ludičkim kombinacijama. Ptica, nebeski izaslanik i posrednik između svjetova, istaknut simbol u likovnoj umjetnosti, u Diminićevom djelu postaje sinonim za čovjeka i njegove težnje. Tako je i u ovoj skulpturi prikazana u neobičnoj kompoziciji u kojoj najveći horizontalni element figurira kao masivna greda tj. teret, iako aludira i na krila tj. mogućnost uzleta. Skulptura Na gredi naslanja se na kontrastnu simboliku ptičjeg motiva, između izaslanstva slobode i duhovne lakoće te s druge strane, ovozemaljske sputanosti i ograničenosti uzleta.

(K. O.)