Ivan Kožarić
Hodač
1973.
aluminij, drvo
410 x 300 x 160 mm
MMSU-2226
Ivan Kožarić (Petrinja, 1921.) jedan je od međunarodno najpoznatijih hrvatskih umjetnika. Diplomirao je na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 1947., a izlaže od 1953. godine. Početkom šezdesetih član je grupe Gorgona, kada počinje raditi i niz prijedloga i rješenja za javni prostor. Od samih je početaka posvećen uznemiravanju i osuvremenjivanju domaće umjetničke tradicije. Kritika ga često opisuje kao izrazito inventivnog umjetnika koji se opire ukalupljivanju u prepoznatljive paradigme, čak i kad je riječ o vlastitima. Šireći granice umjetničkog izraza i komunikacije s publikom, Kožarić se služi ready madeom, odbačenim predmetima, trošnim materijalima, namjernim disproporcioniranjem i hiperboliziranjem, a u rušenje postojećih konvencija često ugrađuje humor i apsurd. Po svojoj tezi da treba zadržati kontinuitet neslaganja sa samim sobom, tretira i vlastita djela, vraćajući se, redizajnirajući i intervenirajući na ranijim radovima, ometajući tako proces njihove muzealizacije i kanonizacije.
Sklonost figurativnoj skulpturi kod Kožarića je izražena već u polazištima u pedesetim godinama, a poslije nastavljena kroz različite materijale i pristupe.

Aluminijska skulptura Hodač predstavljala je model za izradu istoimene skulpture u velikome mjerilu, postavljene 2010. na glavnoj riječkoj pješačkoj zoni, Korzu. Prezir prema statici, monumentalizaciji i ponavljanju, ovdje je artikuliran u elegantno izduženoj figuri postavljenoj u dijagonalu, pozicioniranoj u blagom nagibu i odlučnom raskoraku. U kontrast postavljeni masa i linija artikuliraju dinamično pokrenutu, vertikalnu ekstenziju koja je u dosluhu sa semantikom samog djela. Hodač je izveden upravo u trenutku prijelaza, istaknut u graničnoj situaciji, kao parafraza aktivnosti hodanja.

(K.O.)