Aleksandar Marks
Konj
1988.
akvarel, papir
400 x 300 mm
MMSU-1728-316