Ferdinand Kulmer
Tuš februar III
1970.
tuš, papir
920 x 630 mm
MMSU-1035
Ferdinand Kulmer (Cap Martin/Francuska, 1925. –Zagreb, 1998.) pripada prvoj generaciji poslijeratnih slikara. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Budimpešti u klasi prof. Burghardta i na Akademiji u Zagrebu. Specijalizaciju kod profesora Đure Tiljka započinje 1948., a dvije godine poslije uključuje se u Majstorsku radionicu Krste Hegedušića. Godine 1957. postaje član grupe Mart koja je tada predvodila avangardna kretanja u nas. Kulmer se među prvima priklonio slikarstvu ekspresivne geste i povezao sa zbivanjima na europskoj umjetničkoj sceni, posebice s onima u Parizu. Francuski kritičar Michel Tapié i skupina slikara šarene École de Paris ostavili su snažan dojam na Kulmera koji je u toj fazi započeo slikati informelno, mračnim tonovima i reljefnim nanosima boje. Krajem pedesetih s jugoslavenskim umjetnicima izlaže po Europi i u glavnim američkim gradovima u okviru putujuće izložbe 60 slika jugoslavenskog slikarstva, u organizaciji Komisije za kulturne veze s inozemstvom, a 1972. na 3. međunarodnoj izložbi originalnog crteža u Rijeci. Njegova Smeđa slika nastala 1960. nalazi se u zbirci GalerijeTate u Londonu. Od 1961. radio je kao profesor na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu.
U fundusu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci nalaze se djela Ferdinanda Kulmera koja zapravo objedinjuju četiri desetljeća njegova stvaralaštva, od figuracije do gestualne apstrakcije, od neoekspresionizma do postmodernizma. Kulmer je bio erudit i u životu i u radu u kojemu je uvijek opće prihvaćene stilove pretvarao u sebi svojstven izraz.

Početkom sedamdesetih godina Kulmer se pod utjecajem Istoka usmjerava na kaligrafske znakove, što se jasno može očitati na slici Tuš februar III na kojoj se sugestivno koristi tehnikom tuša na papiru. Unutar ove apstraktne kompozicije organskih formi, na svijetloj površini mozaično su raspoređeni crni i sivi oblici koji čine svojevrstan znak sažimanja apstraktnih formi.

(D.Z.)