Sandro Đukić/CCN-images
Plakat za izložbu Inovacije - Akvizicije
2002.
papir, ofset
680 x 480 mm
MMSU-2705

Izdavač: Moderna galerija Rijeka - muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Predložak: Sandro Đukić, Realnost slike - slika realnosti, 1999. (vlasnik Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka)