Nikola Ukić
Pokal
2004.
lijevanje, pigment, akrilik, lakiranje, poliuretan
3000 x 1500 x 1500 mm
MMSU-5008 (1-5)
Nikola Ukić (Rijeka, 1974.) diplomirao je 2004. na Kunstakademie u Düsseldorfu, gdje i danas živi i radi. Istražuje nove mogućnosti skulpture posredstvom modernih materijala i tehnologija, poput poliuretana po kojem je i najviše poznat. Poliuretan je pogodan za izradu elemenata složene geometrije i izražajne organičnosti, vrlo raznovrsnih tekstura. Na tragu postobjektnih i postminimalističkih tendencija, Ukić ga elaborira u različitim smjerovima. Često se, u težnji za prepletanjem granica skulpture – objekta i slike – površine koristi slikarskim tretmanom volumena, pa u poliuretan dodaje pigment ili ga premazuje akrilom i lakom.

I skulptura Pokal služi se samim svojstvima materijala koji brzo ekspandira i daje dojam otvorenog procesa oblikovanja. Balansirajući između kontrole i reda te nesputanosti i nepredvidljivosti, pred promatračem se pruža vertikalno istegnuta skulptura koja izgleda kao da će se svaki čas preliti u izložbeni prostor. Sastavljena je od pet dijelova koji u cjelini podsjećaju na formu pokala, ali različito koloristički i skulpturalno oblikovani aktiviraju miješane vizualne i taktilne senzacije. Fuzijom raznolikih formi i površina, istovremenom afirmacijom i negacijom geometričnosti, Pokal plijeni pažnju svojim kolorizmom i nadmenom monumentalnošću. Njegova višebojnost, hibridnost i provenijencija u industrijski dobivenim sirovinama, djeluju kao podrugivanje privilegiranom normiranju kiparstva, po kojem se ono identificira sa zanatski izučenim medijem i perfekcionizmom ručnog oblikovanja u kanonskim materijalima.

(K.O.)