Silvano Ježina
Izbjeglice iz okolice Kozibroda
1991.
analogna fotografija, fotografski papir
480 x 587 mm
MMSU-3421