Đorđe Jandrić
Druga SCULPTURA
1991.
analogna fotografija, fotografski papir, kaširanje, šper-ploča, bojenje, drvo
1900 x 1900 x 75 mm
MMSU-1688