Dragana Aleksić
Hoc Lapidis Ictu Percussus Fuit Crucifixsus - 1296.
drugi list iz grafičke mape Hoc Lapidis Ictu Percussus Fuit Crucifixsus - 1296.
1996.
duboki tisak, papir, autorski otisak, 2/10
495 x 355 mm
MMSU-1986-2

Izdavač: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Rijeka
Tisak: Kalkografski atelje na Sušaku, Rijeka
Grafička mapa Hoc Lapidis Ictu Percussus Fuit Crucifixsus - 1296. sadrži dvanaest listova numeriranih i potpisanih olovkom ispod otiska, jedan list s pjesmama Kreše Kovačićeka, te jedan list s tekstom Branka Fučića na hrvatskom jeziku.
Tiskano je deset mapa označenih od E. A. I/X do E. A. X/X.