Sav materijal i sav sadržaj na ovim stranicama, uključujući bazu podataka, grafičko rješenje weba, dizajn kataloga, logo, fotografije, video i audio snimke, računalni program i druge informacije, u vlasništvu je Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te je zaštićen zakonom kojim se uređuju autorska prava čiji su nositelji Muzej moderne i suvremene umjetnosti i/ili umjetnici/nositelji autorskih prava.
Sadržaj stranice smije se koristiti jedino u obrazovne, informativne i nekomercijalne svrhe.
Datoteke se ne smiju umnožavati, digitalno manipulirati, kopirati, reproducirati u cjelini ili djelomično, javno izlagati i emitirati bez prethodnoga pismenog dopuštenja umjetnika/nositelja autorskih prava, odnosno davatelja sadržaja.
Muzej moderne i suvremene umjetnosti neće biti odgovoran ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje bi nastale zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih stranica.