Izdavač: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Dolac 1/II, Rijeka
Za izdavača: Slaven Tolj
Urednica: Diana Zrilić
Razrada pretraživača kataloga predmeta: Diana Zrilić
Metapodaci, tekstovi: Vilma Bartolić, Ksenija Orelj, Sabina Salamon, Diana Zrilić
Ostali autori na tekstovima: Kora Girin
Nadzor nazivlja, kataloške jedinice, redosljed preslika, odabrana događanja: Diana Zrilić
Suradnice na projektu: Kristina Barišić, Martinela Dragičević, Nadežda Elezović, Ivana Lucić, Dunja Tišma
Lektura: Gordana Ožbolt
Prijevod: Ivana Ostojčić
Fotografije: Boris Cvjetanović, Goran Vranić
Skening: Sveučilišna knjižnica Rijeka
Grafička obrada fotografija: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Fotolux d.o.o., Osijek, Digitalfoto uslužni obrt, Lovran
Videodokumentacija: Toni Meštrović, Nadija Mustapić
Izrada online kopija video i audioradova: Marin Lukanović
Grafičko oblikovanje kataloga: Reedesign Studio, Rijeka
Računalna izrada kataloga: Link2, Zagreb
Administracija i koordinacija projekta: Nataša Šuković
Omogućeno sredstvima: CIP-ICT Policy Support Programme Europske unije, Grad Rijeka – Odjel za kulturu, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Radovi prikazani na ovom online katalogu digitalizirani su u sklopu projekta Digitalizacija suvremene umjetnosti – DCA. DCA Projekt sufinanciran je CIP-ICT Policy Support programom Europske unije. Odabrani radovi dio su Europeana platforme.