Sandro Đukić/CCN-images
Plakat za 15. međunarodnu izložbu crteža
2001.
ofset, papir
960 x 668 mm
MMSU-5593

Izdavač: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Predložak: Davor Vrankić, Les Observateurs, 2001. (vlasnik Stedelijk Museum, Amsterdam)