Luka Mjeda
Vodena skulptura 1-35
1998.
analogna fotografija, baritni papir
304 x 404 mm
MMSU-4002