Silvano Ježina
Uništen tenk tzv. JNA u Vukovaru
1991.
analogna fotografija, fotografski papir
477 x 590 mm
MMSU-3424