Vjenceslav Richter
Sistemska grafika
1995.
serigrafija u boji, papir
grafička mapa 19/25
680 x 480 mm
MMSU-1975 (1-8)
Tvrdo ukoričena grafička mapa Sistemska grafika sadrži osam listova numreriranih i potpisanih olovkom ispod otiska te jedan list s uvodnim tekstom na hrvatskom.
Tiskano je 25 mapa obilježenih arapskim brojevima (1-25).

Kvadratna površina podijeljena na 3.600 jednakih kvadrata čini polje unutar kojeg se događa moja sistemska grafika. Ona se ostvaruje programiranjem matrica koje su učinjene tako da svaka matrica svojim elementima ispunjava svako četvrto polje osnovne kvadratne površine. Elementi kojima operira svaka matrica sastoje se kvadrata koji su nešto manji od dimenzija polja nastalih početnom diobom. Ti su kvadrati po svojim vanjskim dimenzijama jednaki , ali se međusobno razlikuju po ispunjenju svojih površina. Od potpuno punog kvadrata do onog koji je samo linijom omeđen postoji sedam stupnjeva ravnomjernog punjenja, odnosno pražnjenja kvadrata.
Ako punimo osnovnu površinu ponavljanjem jedne matrice dobijamo punu prezentaciju te matrice koja može biti jednobojna, ili po izboru boja i pozicija matrice maksimalno četverobojna. Već samo punjenje osnovne površine jednom matricom otkriva veliki broj mogućnosti različitih rezultata samim igranjem bojama uz isti položaj jedne matrice. Ako počnemo mijenjati položaj te matrice njenim rotiranjem za po 90° okretanjem gore dolje, desno lijevo uz dodatno mijenjanje boja, mogućnosti rastu ovom sistemu inherentnom progresijom.
Upotrebom četiri matrice, kako je to inicijalno bilo u prvoj ediciji pred četvrt stoljeća, pokazana je praktički neiscrpna mogućnost stvaranja uvijek novih likovnih činjenica. Ta je edicija operirala na polju 60 x 60 cm, time da su kvadrati ispunjenja bili vel. 9.5 mm.
Nova serija operira na polju 35 x 35 cm s istim brojem polja ispune. Ona uvodi, kao što se vidi, nove matrice izvedene na istom principu sedam gradacija od punog do praznog kvadrata. Osam listova pokazuju početna iskustva upotrebe istog sistema novim dimenzijama i novim programima.
*

*Vjenceslav Richter, uvodni tekst grafičke mape Sistemska grafika, Zagreb, 6. 6. 1995.