Leo Junek
L'apres Chardin
(Prema Chardinu)
1932.
tempera, papir
585 x 475 mm
MMSU-313
Leo Junek (Zagreb, 1899. – Orsay, 1993.) završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1924., a od 1925. živi u Francuskoj. Neposredno prije završetka studija u Parizu proučava stare majstore, koji su utjecali na mnoge slikare moderne, kada i nastaje njegova slika po uzoru na radove francuskog slikara rokokoa Chardina, na kojoj prikazuje mladića kako slaže kule od karata (Chardinova datira iz 1753.). Mladić je prikazan nakon netom dovršene partije karata odraslih, sasvim uronjen u igru, slično kao na Chardinovim slikama. Upravo u to vrijeme tradicionalno shvaćanje igara poistovjećeno s vanitasom, ispraznosti i traćenjem vremena, počinje se mijenjati, a u igrama se uviđaju kreativni elementi učenja i istraživanja, uvježbavanja usredotočenosti i strpljivosti. Na Junekovoj slici rekviziti igre uklopljeni su u koloristički drhtavu kompoziciju, nalik samoj radnji koja se može shvatiti i kao umjetnička kontemplacija o dokolici i prolaznosti vremena, životnoj krhkosti i nepredvidivoj dinamici slučaja i kontrole.

(K. O.)