Aleksandar Marks
Žena
1939.
akvarel, papir
240 x 215 mm
MMSU-1728-278