Eduard Angeli
Zavjesa
1982.
suha igla, papir, 5/10
1000 x 1300 mm
MMSU-1392

Grafika je označena brojem otiska, potpisom i datacijom.