Davor Vrankić
Les Observateurs
(Promatrači)
2001.
olovka, papir
1000 x 700 mm
MMSU-2247

Otkupna nagrada, 15. međunarodna izložba originalnog crteža, Rijeka, 2001.
Davor Vrankić (Osijek, 1965.) započeo je 1986. studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek grafike, a nastavio na istom odsjeku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je diplomirao 1991. u klasi prof. Ante Kuduza. Postdiplomski studij upisuje u Parizu na Universite Paris VIII, smjer Arts Plastique. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, dobitnik je brojnih umjetničkih nagrada, a djela mu se nalaze u zbirkama mnogih svjetskih muzeja te u privatnim zbirkama. Živi i radi u Parizu i New Yorku.
Slikarska kultura likovnoga govora složenoga vizualnog jezika osnovna je tehnička karakteristika njegova osebujnog imaginarnoga svijeta. Crtež je njegov elementarni, gotovo pa sljedbenički poziv preko kojega je prepoznat kao stvaratelj novoga likovnog stila i identiteta u razvoju hrvatske umjetnosti. Ne koristeći se predlošcima, umjetnik grafitom virtuozno stvara i interpretira kroz svoj realitet motive uzete iz klasičnog slikarstva te popularne, urbane i medijske kulture stripa, filma i fotografije žanrovski obojene svijetom strave, užasa i znanstvene fantastike. Umijeće stvaranja realnog i nadrealnog, istovremeno privlačnog i odbojnog u njegovoj višeznačnoj i pomaknutoj percepciji, osnovni je dojam koji prožima promatrača njegovih crteža.

Crtež Les Observateurs pripada istoimenoj seriji imaginarnih portreta tretiranih na realan način, neka vrsta close-up, zumiranih lica iz gomile koje možemo naći na crtežima iz prethodnih serija Leçon d'anatomie (Sat anatomije) i Toy Story (Priča o igračkama). Naziv rada objašnjava intenzivnu igru promatranja koja se događa između slike i promatrača. Iskrivljena perspektiva koja se stvara približavanjem točke gledišta subjektu, kreira deformaciju prostora slike i nagovještava tranziciju subjekta, iskrivljena lica čovjeka, prema nekoj vrsti mrtve prirode ili pejzaža.
Les Observateurs je bio izložen na 15. međunarodnoj izložbi crteža 2001./02. godine te je otkupljen kao nagrada Muzeja za Zbirku crteža.

(D.Z.)