Gregory Mahoney
A Scala of the Earth's Curve - Stacked Horizons
(Stupanj Zemljanog otklona - nagomilani horizonti)
1988.-1990.
olovka, pastel, papir
560 x 760 mm
MMSU-1673
Moje je djelo o osjećanju zemlje kroz konstantnu promjenu, kako je određeno protjecanjem vremena. Svaki rad je raspored materijala (željezo, sedimenti, lužine, sol, itd.) i povezan je sa specifičnim mjestom na svijetu.
Rad postoji kao jednostavna konstrukcija koja udružuje geološke elemente i prirodne procese. Poput sloja suhog riječnog korita, nataložene površine su izdvojene iz „solucije“ kroz procese isparavanja. Elementi uzajamno djeluju jedan na drugog i na atmosferu/okolinu u kojoj postoje. Interakcije izazivaju promjene koje se pojavljuju u različitim razmjerima. Ti razmjeri promjena su slike vremena, vizualizacija „četvrte dimenzije“.
Slike prostora u vremenu, kakve su konture na kartama, suprotstavljene su aktivnim površinama da bi stvorile međusobni odnos između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Djela nisu statični objekti već tekuće situacije koje postoje u domenama geološkog vremena i ljudske percepcije.
*

*Gregory Mahoney, iz kataloga 12. međunarodni biennale crteža 1990. - Skulptorski crtež, Moderna galerija, Rijeka, 1990.