Annus Siim-Tanel
Tehnički krajolik
1980.
tuš, papir
614 x 595 cm
MMSU-1335

Otkupna nagrada, 7. međunarodna izložba originalnog crteža, Rijeka, 1980.